Advokat Familjerätt Stockholm – välkommen till Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt 

Mark-Andersch & Marmstedt advokatbyrå är en humanjuridisk byrå i Stockholm med advokater och jurister med särskild inriktning på familjerätt och brottmål.

Vi tar hand om familjerättsliga frågor som rör både privat- och familjeliv. Under fliken rättsområden kan du läsa om familjerätt och de andra områden som vi åtar oss uppdrag inom.

Om oss - advokat familjerätt Stockholm

Mark-Andersch & Marmstedt advokatbyrå är en familjeägd byrå som har funnits sedan 1987. Våra advokater arbetar i Stockholm  inom humanjuridiken med ärenden inom familjerätt som äktenskapsskillnader, vårdnadstvister, bodelningsärenden, arvs- och testamentsfrågor samt med uppdrag som målsägarbiträde och offentlig försvarare i brottmål. Därutöver åtar vi oss även uppdrag som särskild företrädare samt offentligt biträde i sociala mål, som exempelvis ärenden rörande LVU, LVM eller LPT. 

Att arbeta som advokat inom familjerätt och annan humanjuridik innebär så mycket mer än endast juridik då detta område berör enskilda människor och deras livsöden. Därför är även annan kunskap och framför allt erfarenhet av stor betydelse. De advokater och jurister som arbetar på Mark-Andersch & Marmstedt i Stockholm har lång erfarenhet och stora juridiska kunskaper inom familjerätt. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i ett ärende och avgöra vilka åtgärder som bör vidtas för att klientens rättigheter skall tillvaratas.

Vård, boende och umgänge

När föräldrar eller andra personer som har barn tillsammans separerar blir det ofta diskussioner och konflikter. Det kan röra vem som ska få vårdnaden om barnet, hos vem barnet ska bo, när den andra föräldern eller partnern har rätt till umgänge och mycket annat. Dessa frågor kan en advokat som är specialiserad på familjerätt hjälpa dig med.

I tvister där det finns barn inblandade är det viktigt att snabbt erhålla juridisk biträde av en advokat eller jurist som har erfarenhet av familjerätt. Saknas kunskaper om vad som gäller kan det leda till att förhållandet mellan föräldrarna försämras ytterligare, vilket i sin tur minskar chanserna till en lösning som kan göra båda sidor nöjda. 

Välkommen att kontakta oss på Mark-Andersch & Marmstedt – vi kan bli din advokat med inriktning på familjerätt i Stockholm.