Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Familjejuridik

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation mellan personer som har barn uppkommer ofta diskussioner rörande vem som skall ha vårdnaden om barnet, var barnet skall bo, när den andra föräldern har rätt till umgänge med barnet m m.

I tvister med barn inblandade är det viktigt att så snart som möjligt erhålla juridiskt biträde. Okunskap om vilka regler som gäller kan leda till allvarliga konsekvenser och att situationen mellan föräldrarna blir än mer försämrad vilket i sin tur missgynnar en lösning som samtliga parter kan vara nöjda med.

Vi som arbetar på Mark-Andersch & Marmstedt advokatbyrå har lång erfarenhet och mycket god kunskap om dessa typer av ärenden och en stor del av advokatbyråns ärenden utgörs av vårdnadstvister och andra ärenden rörande barn och umgänge.

Tveka därför inte att kontakta oss i tid när frågor rörande vårdnad, umgänge, barnets boende uppstår. Vi redogör för vilka regler som gäller och ger Dig råd i just Ditt ärende och situation.

Underhållsbidrag

Föräldrarna till ett barn är enligt lag skyldiga att efter förmåga bidra till barnets försörjning. Detta ansvar gäller oberoende om föräldrarna bor tillsammans med barnet eller inte. För att fullgöra sin underhållsskyldighet måste en förälder som inte bor tillsammans med sitt barn betala underhållsbidrag.

Föräldrar är normalt underhållsskyldiga fram till den dag barnet fyller 18 år. För barn som fortfarande går i gymnasiet eller liknande är föräldern underhållsskyldig fram till den dag barnet fyller 21 år. Vi kan hjälpa dig att upprätta ett avtal om underhållsbidrag.