Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå med särskild inriktning på familjerätt och brottmål.

Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå med särskild inriktning på familjerätt och brottmål.

Vi tar hand om familjerättsliga frågor som rör både privat- och familjeliv. Under fliken rättsområden kan du läsa om familjerätt och de andra områden som vi åtar oss uppdrag inom.

Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå är en familjeägd byrå som har funnits sedan 1987. Vi arbetar med familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsskillnader, vårdnadstvister, bodelningsärenden, arvs- och testamentsärenden samt med uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare i brottmål. Därutöver åtar vi oss även uppdrag som särskild företrädare i brottmål samt offentligt biträde i sociala mål, som exempelvis ärenden rörande LVU, LVM eller LPT.

Att arbeta som advokat inom familjerätt och annan humanjuridik innebär så mycket mer än endbart juridik då detta område berör enskilda människor och deras livsöden. Därför är även annan kunskap och framför allt erfarenhet av stor betydelse. Vi på Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå har lång erfarenhet och stora juridiska kunskaper inom familjerätt och brottmål. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i ett ärende och avgöra vilka åtgärder som bör vidtas för att klientens rättigheter skall tillvaratas.

Välkommen att kontakta oss på Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå.