Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Arv och testamente m.m.

Testamente

Om Du inte har skrivit ett testamente bestämmer den allmänna arvsordningen vilka som ärver. Arvet går då automatiskt till de arvingar som har bäst arvsrätt.

Ett testamente skall vara skriftligt, undertecknat, daterat och bevittnad av två personer. Det är viktigt att upprättandet av testamentet görs på rätt sätt, annars kan det bli ogiltigt eller få andra konsekvenser än Du tänkt Dig. Det kan därför underlätta att få hjälp med en sakkunnig jurist eller advokat, som är insatt i de senaste reglerna och praxis när det gäller arv och gåva.

Önskar Du upprätta testamente eller har frågor kring arv och testamente tveka inte att höra av Dig.

Boutredning

Bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad och dödsboförvaltningen är avslutad skall arvet fördelas till dödsbodelägarna. Detta ska, enligt lag, göras i en skriftlig handling där alla förklarar sig nöjda med uppgörelsen och godkänner densamma.

Bodelningsförrättaren och boutredningsmannen intar en opartisk roll baserat på ett förordnande från domstol. Inom dessa uppdrag upprättas bland annat bouppteckningen, hanteringen av förvaltningsfrågor och andra boutredningsfrågor och de skiftar dödsboet eller bodelningsegendomen.

Önskar Du hjälp med bouppteckningen, arvskiftet eller har frågor kring arv och testamente tveka inte att höra av Dig.