Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Rättsskydd

Rättskydd är ett försäkringsmoment som ingår i de flesta hemförsäkringar och som innebär att försäkringen betalar en del av dina advokatkostnader hänförliga till privata tvister. Tvister som rör myndighetsbeslut omfattas oftast inte av rättsskyddet och det är även vanligt med andra begränsningar som t ex att tvister mellan makar och sambor, tvister relaterade till näringsverksamhet inte omfattas av rättsskyddet.

Befinner Du Dig i en tvist eller en tvist är nära förestående är Du välkommen att kontakta advokatbyrån varvid vi tillsammans med Dig kan granska Dina försäkringsvillkor och klargöra om Du kan använda Dig av rättskyddet i Din försäkring. Vi kan även handha samtliga kontakter med Ditt försäkringsbolag och vi hanterar vanligtvis även ansökan om rättskydd till försäkringsbolaget.