Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Juridiska länkar

Här nedan finner Du ett antal länkar som kan vara till nytta för Dig som av olika skäl har funderingar kring de delar av juridiken inom vilka Advokatbyrån Mark-Andersch är verksam. Finner Du inte vad Du söker är Du självfallet välkommen att kontakta oss varvid vi kommer att göra vårt yttersta för att bistå Dig med direkt hjälp eller komma i kontakt med relevant myndighet eller organisation.

Advokatsamfundet
Brottsoffermyndigheten
Brottsofferjouren
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
Rättshjälpsmyndigheten