Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Medarbetare

Siv Marmstedt 

Advokat

+46(0)70-5747436

siv@mark-andersch.se

Siv Marmstedt har ett särskilt engagemang för humanjuridiken och arbetar inom byråns samtliga rättsområden. Siv Marmstedt tog sin juristexamen vid Lunds universitet år 2001. Förutom juridik har Siv Marmstedt studerat ekonomi och har en ekonomiexamen från Stockholms Universitet 2004. Siv Marmstedt har tidigare arbetat på Nordea Private Banking med inriktning på ekonomisk familjejuridik. Utöver det har Siv Marmstedt arbetat som jurist på Ernst & Young och Erika försäkringsbolag inom EF-koncernen.

Alfhild Mark-Andersch 

Advokat

+46(0)70-5153321

alfhild@mark-andersch.se

Alfhild Mark-Andersch har varit verksam som advokat alltsedan 1986 och därvid företrädesvis arbetat med familjerättsliga ärenden, brottmål samt uppdrag som målsägandebiträde. Alfhild Mark-Anderschs juridiska kunskaper i förening med hennes gedigna erfarenhet medför att hon snabbt kan sätta sig in i ett ärende och avgöra vilka åtgärder som bör vidtas för att klientens rättigheter skall tillvaratas.