Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Rättsområden

Mark-Andersch & Marmstedt Advokatbyrå är verksam inom humanjuridiken vilket bland annat kan förklaras såsom ärenden och mål där privatpersoner är parter. Som exempel på några av de olika områden där vi åtar oss uppdrag inom är följande: 

  • Brottmål – offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädera för barn m.m. 
  • Familjerätt – äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnad, umgänge, underhåll, boedelningsförrättare m.m. 
  • Social mål – LVU-, LVM- och LPT-mål. 
  • Arvsrätt och testamentsrätt, bouppteckningar m.m.

Du kan läsa mer om vart och ett av områdena ovan genom att klicka på respektive meny under huvudmenyn ”Rättsområden”.