Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Brottmål

Du som är misstänkt för ett brott har rätt att begära den advokat som Du önskar ska biträda Dig. Rätten till offentlig försvarare innebär bl. a att staten står för advokatkostnaderna. Vid en fällande dom kan dock den som döms erläggas att återbetala hela eller en del av kostnaden för det offentliga försvaret. Advokatens roll som försvarare är att på bästa sätt tillvarata den misstänktes rättigheter

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare skall bistå Dig som är misstänkt för brott. Du har ofta rätt att själv välja vilken försvarare Du önskar. Om Du är misstänkt eller kommer att delges misstanke för ett brott rekommenderar vi att Du har en försvarare med Dig vid förhöret.

Privat försvarare

Det är inte alltid som den misstänkte har rätt till en offentlig försvarare för ett brott. Exempelvis för mindre brott såsom trafikförseelse eller något annat mindre allvarligt brott anses misstänkte kunna föra sin talan själv, varför han/hon inte har rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. Som misstänkt har Du dock alltid rätt att själv anlita en privat försvarare.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde skall bistå Dig som är brottsoffer (målsägande). Målsägandebiträdet ska stötta Dig, ta tillvara Dina intressen och kan till exempel föra Din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det. Vi som arbetar på Mark-Andersch & Marmstedt advokatbyrå har gedigen erfarenhet av att bistå brottsoffer och vi erhåller kontinuerligt uppdrag som målsägandebiträden.