Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Konsumenttvistnämnden

Om Du som konsument inte är nöjd med den utförda tjänst som Mark-Andersch & Marmstedts Advokatbyrå tillhandahållit skall Du i första hand kontakta Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt för att försöka nå en samförståndslösning. 

Om en sådan lösning inte kan nås har Du möjlighet att vända Dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information går att finna på följande länk https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden